ردیف نام نمایشگاه تاریخ برگزاری محل برگزاری لوگو
١ نمایشگاه بین‌المللی اتومبیل و صنایع وابسته

٢٢ الی ٢۴ فروردین ١٣٩۶

11th-13th April 2017

نایروبی - کنیا
٢ نمایشگاه محصولات غذایی کشاورزی

٢٢ الی ٢۴ اردیبهشت ١٣٩۶

12th-14th May 2017

آدیس‌آبابا - اتیوپی
٣ نمایشگاه محصولات غذایی کشاورزی

١٢ الی ١۴ خرداد ١٣٩۶

2th-4th June 2017

نایروبی - کنیا
۴ نمایشگاه بین‌المللی غذایی

٢۶ الی ٢٨ خرداد ١٣٩۶

16th-18th June 2017

گوانجو - چین
۵ نمایشگاه بین‌المللی اتومبیل و صنایع وابسته

١۶ الی ١٨ تیر ١٣٩۶

7th-9th July 2017

دارالسلام - تانزانیا
۶ نمایشگاه بین‌المللی صنعت پلاستیک

١٧ الی ٢٠ تیر ١٣٩۶

08th-11th July 2017

دهلی‌نو - هند
٧ نمایشگاه بین‌المللی غذایی

١٠ الی ١٢ مرداد ١٣٩۶

01th-03th August 2017

کراچی - پاکستان
٨ نمایشگاه مهندسی و ماشین آلات صنعتی

١٠ الی ١٢ مرداد ١٣٩۶

01th-03th August 2017

لاهور - پاکستان
٩ نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی پزشکی، دارویی وسلامت

٣١ مرداد الی ٢ شهریور ١٣٩۶

22th-24th August 2017

کراچی - پاکستان
١٠ نمایشگاه بین‌المللی حلال

٢٧ الی ٢٨ شهریور ١٣٩۶

18th-19th Sep 2017

دبی - امارات
١١ نمایشگاه غذایی تک

٢٢ الی ٢۴ مهر ١٣٩۶

06th-08th October 2017

غنا
١٢ نمیشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان

١۵ الی ١٩ آبان ١٣٩۶

6th-10th Nov 2017

پاریس - فرانسه
١٣ نمایشگاه محصولات طبیعی

١۶ الی ١٨ آبان ١٣٩۶

07th-09th Nov 2017

دبی - امارات
١۴ نمایشگاه بین‌المللی ادیبک

٢٢ الی ٢۵ آبان ١٣٩۶

13th-16th Nov 2017

دبی - امارات
١۵ نمایشگاه بین‌المللی حلال

٢۵ الی ٢٧ آبان ١٣٩۶

16th-18th Nov 2017

مسکو - روسیه
١۶ نمایشگاه بین‌المللی غذایی و کشاورزی

آذر ١٣٩۶

17th Nov 2017

تفلیس - گرجستان
١٧ نمایشگاه اختصاصی تجاری ایران - تونس

١ الی ٣ آذر ١٣٩۶

22th-24th Nov 2017

تونس
١٨ نمایشگاه بین‌المللی دنیای پلاستیک آسیای میانه

١ الی ٣ آذر ١٣٩۶

22th-24th Nov 2017

آلماتی - قزاقستان
١٩ نمایشگاه گرمایش و سرمایش

١٣ الی ۶ اسفند ١٣٩۶

March 2018

ایتالیا
٢٠ نمایشگاه بین‌المللی صنعت

٢٢ الی ٢۴ اسفند ١٣٩۶

13th-15th March 2018

کراچی - پاکستان